Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները

Ուժի մեջ է 22.03.2022թ 

 

 1. Ընդհանուր դրույթներ և դրույթներ

1.1. Մեր հարթակը API-ների, SDK-ների, գործիքների, պլագինների, ծրագրային կոդերի, տեխնոլոգիաների, բովանդակության և ծառայությունների մի շարք է (այսուհետ՝ «Հարթակ»): Պլատֆորմին աջակցում է «Oysteq» ՍՊԸ-ն կամ նրա օպերատորներից/գործակալներից մեկը (այսուհետ՝ «Ընկերություն» կամ «մենք»): Սույն Պայմանների և դրույթների համաձայն՝ մենք ձեզ կտրամադրենք հարթակ մուտք գործելու հնարավորություն, և դուք այն կօգտագործեք ստորև նկարագրված դրույթների և պայմանների խստիվ պահպանմամբ: 

1.2. Դուք կարդում եք Պայմաններն ու դրույթները (այսուհետ՝ «Պայմաններ»), որոնք կարգավորում են ձեր և մեր հարաբերությունները և սահմանում են այն պայմաններն ու պայմանները, որոնց հիման վրա կարող եք մուտք գործել և օգտագործել Պլատֆորմը, մեր կայքերը, ծառայությունները, հավելվածները, ապրանքները և բովանդակությունը: (այսուհետ՝ համատեղ՝ «Ծառայություններ»): Սույն Պայմանների նպատակների համար «դուք», «ձեր» և «Օգտատեր» բառերը նշանակում են ձեզ՝ որպես ծառայություններից օգտվող: 

Եթե ​​դուք մուտք եք գործում կամ օգտագործում եք ծառայությունները ընկերության անունից, (ա) «դուք» և «ձեր» նշանակում է ընկերություն, (բ) դուք երաշխավորում եք, որ դուք ընկերության լիազոր ներկայացուցիչն եք կամ ընկերության կողմից լիազորված անձը. ընդունել այս Պայմանները և իր անունից համաձայնել այս պայմաններին, և (գ) ձեր բիզնեսը կամ ընկերությունը իրավական և ֆինանսական պատասխանատվություն են կրում մեր ծառայություններից օգտվելու կամ օգտագործելու համար, ինչպես նաև ձեր ընկերության հետ առնչվող այլ անձանց կողմից ձեր հաշիվ մուտք գործելու կամ օգտագործելու համար: ներառյալ աշխատակիցները, գործակալները կամ կապալառուները: 

Պահանջվող դաշտերը լրացնելուց և սույն Պայմանները կարդալուց հետո դուք պետք է ընդունեք այս Պայմանները՝ սեղմելով «Գրանցվել» կամ նմանատիպ կոճակը, որը կլինի մեր առաջարկի ընդունումը և պայմանագրի մեջ մուտքը, որը կենթադրի պահանջներին համապատասխանելու ձեր պարտավորությունը: պայմանագրի պայմանները։ 

Պլատֆորմի փաստացի օգտագործումն առանց հաշիվ գրանցելու, ձևով և այն չափով, որը հասանելի է առանց գրանցվելու, նույնպես համարվում է սույն Պայմանների ընդունումը: 

Մուտք գործելով Հարթակ և օգտվելով Ծառայություններից՝ դուք ընդունում եք, որ կարդացել և համաձայն եք Գաղտնիության քաղաքականությանը: 

1.3. Գրանցվելով Պլատֆորմում՝ դուք ընդունում եք, որ դուք իրավասու տարիք եք գրանցվելու համար՝ համաձայն այն վարչաշրջանի ներքին օրենսդրության, որտեղից օգտագործում եք Պլատֆորմը և/կամ ստացել եք բոլոր անհրաժեշտ համաձայնությունները (օրինակ՝ ձեր ծնողներից): բոլոր առումներով՝ նշված ազգային օրենսդրությանը համապատասխան: Հակառակ դեպքում, Պլատֆորմին գրանցվելը և դրա օգտագործումն արգելված են: 

1.4. Այս Պայմանները, Գաղտնիության քաղաքականությունը և ցանկացած այլ կիրառելի համաձայնագրեր և պայմաններ, որոնք ներառված են սույն Պայմաններում հղման ձևով, կարելի է գտնել Պլատֆորմում ուղղակիորեն կամ ձեր բջջային սարքի համապատասխան հավելվածների խանութում, որտեղ Պլատֆորմը հասանելի է ներբեռնման համար: Դուք կարող եք տպել կամ պահպանել Պայմանների և Գաղտնիության քաղաքականության տեղական պատճենները: 

1.5. Եթե ​​դուք չկատարեք այս Պայմանները կամ որևէ այլ կիրառելի դրույթներ և պայմաններ, մենք կարող ենք կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր հաշիվը, ինչպես նկարագրված է ստորև: 

1.6. Ժամանակ առ ժամանակ մենք փոփոխություններ ենք կատարում սույն Պայմաններում, Գաղտնիության քաղաքականության և ցանկացած այլ իրավաբանորեն պարտադիր փաստաթղթերում, օրինակ՝ երբ թարմացնում և ընդլայնում ենք մեր Ծառայությունների և/կամ հավելվածի/Պլատֆորմի գործառույթը կամ երբ փոփոխություն է տեղի ունենում։ օրենսդրությունը։ Մենք ողջամիտ ջանքեր կգործադրենք խելամիտ ժամկետներում բոլոր Օգտատերերին ծանուցելու սույն Պայմանների և այլ փաստաթղթերի ցանկացած էական փոփոխության մասին, օրինակ՝ մեր հարթակում ծանուցման կամ էլ. փոստի միջոցով: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է պարբերաբար վերանայեք պայմաններն ու պայմանները, որպեսզի ստուգեք նման փոփոխությունները: 

Նոր պայմանների և պայմանների օրվանից հետո Ծառայությունների ձեր շարունակական մուտքը կամ դրանց օգտագործումը նշանակում է, որ ընդունում եք դրանք: Եթե ​​համաձայն չեք Համաձայնագրի կամ այլ պայմանների կամ կանոնների նոր տարբերակին, դուք պետք է դադարեցնեք մեր Ծառայություններից/Պլատֆորմից օգտվելը: 

 1. Օգտագործման դրույթներ և դրույթներ

2.1. Ձեր հաշիվը 

2.1.1. Հաշվի գրանցում 

2.1.1.1. Մեր որոշ ծառայություններ մուտք գործելու կամ օգտագործելու համար դուք պետք է ստեղծեք հաշիվ (պրոֆիլ): Այս հաշիվը ստեղծելիս դուք պետք է տրամադրեք ճշգրիտ և արդի տեղեկատվություն: Կարևոր է, որ դուք ժամանակին թարմացնեք ձեր տվյալները և ցանկացած այլ տեղեկատվություն, որը տրամադրում եք մեզ՝ դրանք արդիական և ամբողջական պահելու համար: 

2.1.1.2. Դուք պետք է տրամադրեք ձեր բջջային հեռախոսը, որտեղ կուղարկվի թույլտվության կոդը: Դուք կարող եք ավելացնել այլ տեղեկություններ Պլատֆորմում, օրինակ՝ պրոֆիլի անունը: Սույնով դուք համաձայնում եք ստանալ հաղորդագրություններ ձեր նշված բջջային հեռախոսահամարին կամ հեռախոսազանգ՝ համարը հաստատելու և ձեր հաշիվ հետագա մուտք գործելու նպատակով՝ համաձայն գործող օրենքի: 

2.1.1.3. Պլատֆորմի գրանցման ձևը կարող է պահանջել Օգտատիրոջ լրացուցիչ տեղեկություններ: 

2.1.1.3.1. Դուք համաձայնում եք, որ բացառապես պատասխանատվություն եք կրում ձեր հաշվի ներքո կատարվող ցանկացած գործողությունների համար: Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու, եթե ձեր հաշիվը կոտրվի և ձեր իրավունքները խախտվեն: Հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստով Օգտատիրոջ կողմից կատարված բոլոր գործողությունները համարվում են Օգտատիրոջ կողմից կատարված: Այնուամենայնիվ, մի հապաղեք դիմել մեր աջակցության թիմին օգնության համար support@weera.io հասցեով: 

2.1.1.4. Ձեր հաշիվը ստորագրելուց հետոԴուք իրավունք կունենաք լրացնել ձեր հաշիվը (լրացրեք ձեր պրոֆիլը) և Պլատֆորմի այլ տարրերը Բովանդակությամբ, ավելացնել այլ նյութեր՝ նախատեսված ֆունկցիոնալությանը համապատասխան և օգտագործել մեր կողմից տրամադրված այլ գործառույթներ, երբ Պլատֆորմն օգտագործվում է՝ պայմանով, որ պահպանվեն սույն Պայմանները և այլ կիրառելի պայմաններն ու պայմանները կամ կանոնները: Լրացնելով Անձնագիրը՝ Օգտագործողը տեղյակ է և սույնով հաստատում է, որ հետևյալ տեղեկատվությունը հասանելի է դարձնում Պլատֆորմի այլ օգտատերերին (ներառյալ չարտոնվածներին). 

 Պլատֆորմում ցուցադրվող օգտատիրոջ անունը (մականունը). 

 Լրացուցիչ տեղեկություններ իր մասին, թե որ կազմն է ինքնուրույն որոշելու. 

 Տեղեկություններ Բովանդակության նկարահանման աշխարհագրական դիրքի մասին: 

2.1.1.4.1. Դուք պետք է ինքնուրույն որոշեք պայմաններն ու պայմանները և տրամադրեք ձեր անձնական տվյալների հասանելիությունը լայն հանրությանը, այդ թվում՝ գրանցվելով և օգտագործելով Պլատֆորմի ստանդարտ գործառույթները: Մենք չպետք է նախաձեռնենք կամ ազդենք ձեր ընտրության վրա, ինքնուրույն տարածենք ձեր տվյալները և ենթադրենք ստանալ ձեր թույլտվությունը՝ ձեր անձնական տվյալները տարածելու համար: 

Ձեր հավատարմագրերը և այլ տվյալները պետք է մշակվեն մեր կողմից՝ հիմք ընդունելով սույն Պայմանները, որպեսզի պատշաճ կերպով կատարվի Համաձայնագիրը պայմանների և պայմանների համաձայն և Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նշված ձևով, որը հասանելի է https://weera.family/privacy-policy կայքում: . 

 1. Պլատֆորմի կանոններ

3.1. Դուք կարող եք օգտագործել Պլատֆորմի բոլոր գործառույթները, որոնք հասանելի են ձեր տարիքային խմբին: 

3.2. Պլատֆորմում արգելվում է. 

 Գրանցվել որպես Օգտատեր այլ անձի անունից կամ փոխարենըկեղծ հաշիվ»); 

 Օգտատերերին մոլորեցնել ձեր ինքնության մասին՝ օգտագործելով մեկ այլ գրանցված Օգտատիրոջ հեռախոսը կամ էլ. 

 Խեղաթյուրել ձեր մասին տեղեկատվությունը, ձեր տարիքը կամ այլ անձանց կամ կազմակերպությունների հետ ձեր հարաբերությունները. 

 Վերբեռնեք, պահեք, հրապարակեք, տարածեք և մուտք գործեք կամ այլ կերպ օգտագործեք ցանկացած տեղեկատվություն, որը. 

պարունակում է սպառնալիքներ, վարկաբեկում, վիրավորում, նսեմացնում այլ Օգտատերերի կամ երրորդ անձանց պատիվն ու արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, կամ խախտում է նրանց գաղտնիությունը. 

խախտում է անչափահասների իրավունքները. 

գռեհիկ է կամ անպարկեշտ, պարունակում է պոռնոգրաֆիկ պատկերներ և տեքստեր կամ սեռական բնույթի տեսարաններ անչափահասների մասնակցությամբ. 

պարունակում է կենդանիների նկատմամբ անմարդկային, դաժան վերաբերմունքի տեսարաններ. 

պարունակում է ինքնասպանության միջոցների և մեթոդների նկարագրություն, այն կատարելու ցանկացած դրդում կամ խրախուսում այն ​​կատարելուն. 

պաշտպանում և (կամ) նպաստում է ռասայական, կրոնական, էթնիկական ատելության կամ թշնամանքի հրահրմանը, խթանում է ֆաշիզմը կամ ռասայական գերազանցության գաղափարախոսությունը. 

պարունակում է ծայրահեղական նյութեր. 

խթանում է հանցավոր գործունեությունը կամ պարունակում է հուշումներ, հրահանգներ կամ ուղեցույցներ հանցավոր գործողություններ կատարելու համար, պարունակում է սահմանափակ հասանելիության տեղեկատվություն, ներառյալ պետական ​​և առևտրային գաղտնիքները, տեղեկություններ երրորդ անձանց անձնական կյանքի մասին, բայց չսահմանափակվելով վերը նշվածով. 

պարունակում է թմրամիջոցների գովազդներ կամ նկարագրում է դրանց օգտագործման գրավչությունը, ներառյալ «թվային թմրանյութերը» (ձայնային ֆայլեր, որոնք ազդում են մարդու ուղեղի վրա երկակի հարվածների միջոցով), տեղեկություններ թմրամիջոցների տարածման մասին, դրանց պատրաստման բաղադրատոմսեր և խորհուրդներ դրանց օգտագործման վերաբերյալ թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, նոր պոտենցիալ վտանգավոր հոգեակտիվ նյութերի, դրանց ձեռքբերման վայրերի, թմրամիջոցների մշակման եղանակների և վայրերի մշակման, պատրաստման և օգտագործման եղանակները. 

խարդախ է; 

խախտում է նաև քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց այլ իրավունքներն ու շահերը կամ ներպետական ​​գործող օրենսդրության պահանջները. 

 Անօրինական կերպով օգտագործել երրորդ անձանց մտավոր սեփականությունը. 

 

 Մեծացնել հավանումների, մեկնաբանությունների, բաժանորդների և այլ կազմակերպությունների թիվը, որոնք օգտագործում են ավտոմատ և (կամ) վճարովի համակարգերկեղծ ներգրավվածություն»); 

 

 Օգտագործեք ծրագրաշարը և ձեռնարկեք գործողություններ՝ ուղղված Պլատֆորմի բնականոն գործունեությունը խաթարելուն, ինչպես նաև նմանակել, ապակոմպիլացնել, ապամոնտաժել, վերծանել, փոփոխել և կատարել այլ նմանատիպ գործողություններ Պլատֆորմի հետ կամ ջնջել / փոխարինել հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ հեղինակային իրավունքները. 

 Փորձեք որևէ կերպ մուտք գործել այլ Օգտատիրոջ հաշիվ, ներառյալ, բայց առանց սահմանափակման, խաբեությամբ, վստահության չարաշահմամբ և հաքերային հարձակումներով. 

 Ապօրինի կերպով հավաքում և մշակում է այլ անձանց անձնական տվյալները. 

 հրահրել կոնֆլիկտային իրավիճակներ, կոչեր անել խախտելու Համաձայնագիրը, Օգտագործման պայմանները և գործող օրենսդրության պահանջները. 

 Իրականացնել անօրինական գործունեություն՝ կապված մոլախաղերի կազմակերպման հետ. 

 Տեղադրել տեղեկատվություն ալկոհոլային խմիչքների, և (կամ) ալկոհոլ պարունակող սննդամթերքի, և (կամ) էթիլային ալկոհոլի և (կամ) ալկոհոլ պարունակող ոչ պարենային ապրանքների հեռահար մանրածախ վաճառքի առաջարկներ պարունակող, որոնց մանրածախ առևտուրը սահմանափակված է կամ արգելված։ էթիլային սպիրտի, ալկոհոլային և սպիրտ պարունակող արտադրանքի արտադրության և շրջանառության պետական ​​կարգավորման և ալկոհոլային արտադրանքի օգտագործումը (խմելու) սահմանափակման մասին օրենսդրությամբ. 

 Տեղադրել տեղեկատվություն՝ ուղղված անչափահասներին համոզելու կամ այլ կերպ ներգրավելուն նրանց կյանքին վտանգ ներկայացնող անօրինական գործողություններ կատարելուն և (կամ) ժ. այլ անձանց առողջությանը կամ կյանքին և (կամ) առողջությանը. 

 Տեղադրել անպարկեշտ ձևով արտահայտված տեղեկատվություն, որը վիրավորում է մարդու արժանապատվությունը և հասարակական բարոյականությունը, պարունակում է ակնհայտ անհարգալից վերաբերմունք հասարակության, պետության, պաշտոնական պետական ​​խորհրդանիշների, սահմանադրական օրենքի կամ պետական ​​իշխանություն իրականացնող մարմինների նկատմամբ այն երկրներում, որտեղից օգտագործվում է Պլատֆորմը. 

 Զանգվածային անկարգությունների, ծայրահեղական գործողությունների իրականացման, սահմանված կարգի խախտմամբ անցկացվող զանգվածային (հրապարակային) միջոցառումների մասնակցության, կյանքին վնաս հասցնելու վտանգ ստեղծող վստահելի հաղորդագրությունների քողի տակ տարածվող ոչ հավաստի տեղեկություններ պարունակող տեղեկություններ հրապարակել։ (կամ) առողջ քաղաքացիներ, գույք, հասարակական կարգի և (կամ) հասարակական անվտանգության զանգվածային խախտման սպառնալիք կամ կենսաապահովման օբյեկտների, տրանսպորտի կամ սոցիալական ենթակառուցվածքների, վարկային կազմակերպությունների, էներգետիկայի գործունեությանը կամ դադարեցման սպառնալիքը, արդյունաբերության կամ կապի օբյեկտներ, ինչպես նաև օտարերկրյա կամ միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության տեղեկատվական նյութեր, որոնց գործունեությունը անցանկալի է ճանաչվում այն ​​երկրի տարածքում, որտեղից օգտագործում եք Պլատֆորմը, և տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս մուտք գործել նշված տեղեկատվություն կամ նյութեր: 

 1. Ֆինանսավորում մեր հարթակին: Մեր վճարը.

4.1 Դուք կվճարեք Պլատֆորմի օգտագործման համար բաժանորդագրության միջոցով: 

 1. Պլատֆորմին արտոնագրային իրավունքների տրամադրում

5.1. Մենք հարգում ենք մտավոր սեփականության իրավունքները և խնդրում ենք ձեզ անել նույնը: Ծառայություններից ձեր մուտքը և դրանց օգտագործումը պայմանավորված է ձեր համաձայնությամբ՝ չօգտագործել Ծառայությունները մտավոր սեփականության որևէ իրավունքի խախտման նպատակով: Մենք իրավունք ենք վերապահում արգելափակել մուտքը դեպի Պլատֆորմ/Ծառայություններ և/կամ ջնջել ցանկացած Օգտատիրոջ հաշիվը, որը խախտում կամ ենթադրաբար խախտում է հեղինակային կամ մտավոր սեփականության այլ իրավունքներ՝ առանց ծանուցման, ցանկացած ժամանակ և մեր հայեցողությամբ: 

5.2. Պլատֆորմից օգտվելու արտոնագրային իրավունքներ տրամադրելը: Պայմանով, որ դուք հետևում եք այս Պայմաններին և բոլոր այլ կիրառելի պայմաններին կամ կանոններին, մենք ձեզ կտրամադրենք սահմանափակ, ոչ բացառիկ լիցենզիա՝ առանց ենթալիցենզավորման իրավունքի (և առանց փոխանցելու և մուտք գործելու դեպի հարթակ): օգտագործել Պլատֆորմը և ինտեգրվել դրա հետ, բայց միայն այնքանով, որքանով թույլատրվում է սույն Պայմաններով և բոլոր այլ կիրառելի պայմաններով կամ կանոններով: Դուք չեք վաճառի, փոխանցեք կամ ենթալիցենզավորեք Պլատֆորմի իրավունքները որևէ այլ անձի: Եթե ​​սույն Պայմանները բացահայտորեն ձեզ դա անելու լիցենզիա չտրամադրեն, դուք չեք օգտագործի, մուտք գործեք, ինտեգրեք, փոփոխեք, թարգմանեք, հակադարձ ճարտարագիտեք կամ այլ կերպ գործարկեք Պլատֆորմը կամ դրա որևէ տարր կամ չստեղծեք որևէ ածանցյալ աշխատանք: 

5.3. Մենք պետք է իրականացնենք Պլատֆորմի ամենօրյա կառավարումը, որոշենք դրա կառուցվածքն ու տեսքը, թույլատրենք կամ սահմանափակենք ձեր մուտքը սույն Պայմանների դրույթների խախտման դեպքում և կիրականացնենք նրա ունեցած ցանկացած այլ իրավունք: Օգտագործողը համաձայնում է, որ մենք իրավունք կունենանք օգտագործել ծրագրաշարի (աուդիո/վիդեո նվագարկիչներ և խմբագիրներ) ֆունկցիոնալ և տեխնիկական հնարավորությունները, որոնք ապահովում են Պլատֆորմում տեղադրված Բովանդակության ցուցադրումը, մեր հայեցողությամբ, ներառյալ ցուցադրման նպատակով: գովազդներ. 

5.4. Ինչ վերաբերում է Օգտատերերի միջև փոխգործակցությունը ընձեռելուն և, մասնավորապես, հնարավորություն ընձեռելու Օգտատերերին ինքնուրույն կատարել որոշակի գործողություններ Պլատֆորմում, մենք պետք է գործենք բացառապես որպես այն անձ, որն ապահովում է տեխնոլոգիական հնարավորություններ Պլատֆորմի օգտագործման հետ նման փոխգործակցության համար: Օգտատերերի տրամադրած ցանկացած տեղեկատվություն, գրաֆիկա և այլ նյութեր պետք է փոխանցվեն և պահպանվեն նման փոխազդեցության համատեքստում, և դրանց հասանելիությունը պետք է տրամադրվի ինտերնետի և Պլատֆորմի ծրագրային ապահովման միջոցով՝ առանց այդ նյութերի փոփոխության կամ դրանց բովանդակության վրա մեր ազդեցության տակ: 

5.5. Մենք իրավունք կունենանք. 

5.5.1. Ցանկացած ժամանակ փոխեք Պլատֆորմի դիզայնը և օգտատիրոջ միջերեսը, դրա բովանդակությունը, Պլատֆորմի տրամադրված գործառույթների բովանդակությունը, փոփոխեք կամ լրացրեք սկրիպտները, ծրագրակազմը և Պլատֆորմում օգտագործված կամ պահվող այլ տարրերը՝ Օգտատիրոջ ծանուցմամբ կամ առանց դրա: 

5.5.2. Մենք իրավունք ենք վերապահում ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ անջատել Օգտագործողի հաշիվը ցանկացած պահի, ներառյալ, եթե դուք չկատարեք սույն Պայմանների դրույթներից որևէ մեկը, Օգտագործման դրույթներն ու դրույթները կամ այլ կիրառելի կանոնները, պայմաններն ու պայմանները, կամ եթե մենք հավատում ենք. որ ձեր հաշվից ձեռնարկված ցանկացած գործողություն առաջացնում կամ կարող է վնասել կամ վատթարացնել ծառայությունների որակը, կամ կարող է վնասել կամ ոտնահարել երրորդ անձանց իրավունքները, կամ խախտել որևէ օրենք կամ կանոն, որի մասին մենք ձեզ կտեղեկացնենք ողջամիտ ժամկետում: . 

5.5.3. Մենք իրավունք ենք վերապահում մեր հայեցողությամբ ջնջել կամ անջատել մուտքը Բովանդակություն ցանկացած պատճառով ցանկացած ժամանակ և առանց նախնական ծանուցման: 

5.5.4. Մենք իրավունք ենք վերապահում կտրելու, կտրելու, խմբագրելու ձեր Բովանդակությունը կամ մերժելու ձեր Բովանդակությունը հրապարակել մեր հայեցողությամբ: Մենք իրավունք կունենանք արգելելու, արգելափակելու կամ ջնջելու ցանկացած հրապարակում, որը դուք տեղադրում եք Պլատֆորմի ծառայություններում, եթե կարծում ենք, որ ձեր հրապարակումը չիհամապատասխանել սույն Պայմաններին, Օգտագործման դրույթներին և դրույթներին և այլ պայմաններին կամ կանոններին կամ կիրառելի օրենքներին, պատճառել կամ կարող է վնասել կամ վատթարացնել ծառայությունների որակը կամ կարող է վնասել կամ ոտնահարել երրորդ անձանց իրավունքները միայն մեր կողմից: հայեցողություն. 

5.5.5. ՄԵՆՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ենք վերապահում արգելափակել ձեր հաշիվը, Ի թիվս այլ բաների, եթե դուք. 

5.5.5.1. Բովանդակության ձեր մեկնաբանությունների մեջ օգտագործեք հայհոյանքներ, վիրավորանքներ: 

5.5.5.2. Մենք բողոքներ ենք ստանում ձեր մասին (կոպտություն, վիրավորական վարքագիծ, ոչ ադեկվատ հաղորդակցություն): 

5.5.5.3. Դուք խախտել եք այս Պայմանները կամ մեզ հետ կնքված որևէ իրավաբանորեն պարտադիր պայմանագրեր: 

5.5.6. Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ մենք ցանկացած պահի կարող ենք դադարեցնել ձեզ այս բաժնում նկարագրված Պլատֆորմի արտոնագրի իրավունքները տրամադրելը առանց որևէ պատճառաբանության: 

 

 1. Երրորդ կողմի ծառայությունների լիցենզիայի տրամադրում

6.1. ՈՉ ՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉԻ ԼԻՑԵՆԶՎՎԻ ԴՐԱՆՑՈՒՄ պարունակվող Ձայնային ձայնագրությունների և երաժշտության կտորների նկատմամբ, որոնք հասանելի են հարթակի միջոցով: 

 1. Բովանդակություն

7.1. Մենք չենք ձգտում ձեր Բովանդակության սեփականության իրավունքը, բայց դուք մեզ լիցենզիա կտրամադրեք այն օգտագործելու համար: Ձեր իրավունքները ձեր Բովանդակության նկատմամբ մնում են անփոփոխ: Մենք չենք պահանջում ձեր բովանդակության սեփականության իրավունքը, որը դուք հրապարակում եք Պլատֆորմում կամ դրա միջոցով: Դուք սույնով մեզ տրամադրում եք ոչ բացառիկ, առանց հոնորարների, համաշխարհային լիցենզիա՝ փոխանցելու և ենթալիցենզավորելու իրավունքով՝ պահելու, օգտագործելու, տարածելու, փոփոխելու, գործարկելու, պատճենելու, հրապարակայնորեն կատարելու կամ ցուցադրելու, թարգմանելու ձեր բովանդակությունը և դրա վրա ածանցյալ գործեր ստեղծելու համար։ հիմք. Լիցենզիայի ժամկետը լրանում է, երբ ձեր Բովանդակությունը ջնջվի մեր համակարգերից, եթե այլ բան նախատեսված չէ կիրառելի օրենքով: Դուք կարող եք ջնջել Բովանդակությունը առանձին կամ ամբողջությամբ՝ ջնջելով ձեր հաշիվը (որոշ Բովանդակություն ջնջելու համար դուք պետք է գրեք աջակցության ծառայությանը, և Բովանդակությունը կջնջվի կապվելուց հետո երկու (2) շաբաթվա ընթացքում): 

 1. Հարթակի արբիտրաժ

Եթե ​​Պայմանագրի շրջանակներում օգտագործողների միջև որևէ վեճ առաջանա, դրանք կլուծվեն մեր կողմից: Օգտատերերը համաձայնում են, որ մենք իրավունք կունենանք ձեռնարկել ցանկացած անհրաժեշտ քայլ՝ վիճելի իրավիճակի քննարկման արդյունքում: Մեր որոշումը վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման։ 

 1. Երաշխիքներ և պատասխանատվություն

9.1. Ձեր երաշխիքները և պատասխանատվությունը 

9.1.1. Դուք երաշխավորում եք, որ ունեք բոլոր լիազորություններն ու կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են սույն Պայմանների և այլ կանոնների, պայմանների և պայմանների մեջ մտնելու համար և պատասխանատվություն եք կրում գնահատելու բոլոր կարծիքների, գնահատումների, ծառայությունների և այլ տեղեկատվության, որակի և գործառույթների ճշգրտությունը, ամբողջականությունը և համապատասխանությունը: Պլատֆորմի միջոցով տրամադրվող ապրանքներ: 

9.1.2. Դուք չեք կարող փոխանցել ձեր իրավունքները կամ պարտավորությունները սույն Պայմաններով առանց մեր համաձայնության: 

9.1.3. Դուք անձամբ պատասխանատվություն եք կրում ցանկացած Բովանդակության կամ այլ տեղեկատվության համար, որը դուք տեղադրում եք Պլատֆորմում կամ այլ կերպ հաղորդում եք լայն հանրությանը Պլատֆորմում կամ դրա միջոցով: Դուք պարտավորվում եք ինքնուրույն լուծել ցանկացած երրորդ կողմի պահանջները, որոնք կապված են Պլատֆորմում Բովանդակության և տեղեկատվության ոչ պատշաճ տեղադրման հետ: 

9.1.4. Օրենքով թույլատրված չափով, ցանկացած վեճի դեպքում, որը բխում է մեր Ծառայությունների օգտագործումից ձեր և որևէ երրորդ կողմերի միջև, օրինակ՝ ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով կապի ցանկացած մատակարարի, հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ կամ այլ Օգտատերերի միջև, որոնք ուղղակիորեն ծագում են: ձեր և այդպիսի երրորդ անձանց միջև դուք անդառնալիորեն անվնաս կլինեք և փոխհատուցեք մեզ և մեր գործընկերներին ցանկացած տեսակի և բնույթի (փաստացի և հետագա) բողոքների, պահանջների և վնասների դեմ, անկախ այն բանից, հայտնի են կամ ոչ, որոնք որևէ կերպ ծագած և կապված են նման վեճերի հետ: . 

9.2. Մեր երաշխիքները և պատասխանատվությունը 

9.2.1. Մենք իրավունք կունենանք մեր իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցել այլ անձանց։ Օրինակ, դա կարող է տեղի ունենալ սեփականության իրավունքի փոփոխության դեպքում (ակտիվների միաձուլման, ձեռքբերման կամ վաճառքի պատճառով) կամ օրենքի ուժով: 

9.2.2. Պլատֆորմը պետք է տրամադրվի «ինչպես կա», մենք որևէ երաշխիք չենք տալիս, որ. 

 Պլատֆորմը կգործի շարունակական և զերծ կլինի տեխնիկական սխալներից. 

 Պլատֆորմը կհամապատասխանի ձեր բոլոր ակնկալիքներին կամ պահանջներին: 

9.2.3. Մենք չենք վերահսկելու մարդկանց և այլ անձանց հայտարարություններն ու գործողությունները և պատասխանատվություն չենք կրում նրանց (կամ ձեր) գործողությունների և վարքագծի համար (Ինտերնետում և դրանից դուրս) կամ Բովանդակության համար (ներառյալ անօրինական կամ անընդունելի): Ավելին, մենք պատասխանատվություն չենք կրելու այլ մարդկանց կամ ընկերությունների կողմից առաջարկվող ծառայությունների և գործառույթների համար, նույնիսկ եթե դրանք մուտք եք գործում մեր Պլատֆորմի միջոցով: 

9.2.4. Մենք չենք մասնակցի ձեր հաշվի և Բովանդակության բովանդակության ստեղծմանը, վերահսկելու ենք ձեր գործողությունները, չենք գրաքննելու և տեխնիկապես ի վիճակի չենք ավտոմատ կերպով գրաքննել տեղեկատվությունը Պլատֆորմի բաց բաժիններում և ձեր հաշվում: Պլատֆորմի գործունեության առանձնահատկություններից ելնելով, մենք չենք վերահսկելու և տեխնիկապես ի վիճակի չենք նախապես վերահսկել ձեր կողմից տեղադրված որևէ տեղեկատվություն և բովանդակություն և պատասխանատվություն չենք կրում դրա բովանդակության համար: 

9.2.5. Մենք որևէ պատասխանատվություն չենք կրում Օգտագործողների և/կամ լիազորված երրորդ անձանց կողմից ներկայացված և հրապարակված որևէ բովանդակության համար: 

9.2.6. Մեր Պլատֆորմի հետ կապված խնդիրների դեպքում մենք չենք կարող կանխատեսել դրանց բոլոր հետևանքները: Դուք համաձայն եք, որ մենք չենք անիպատասխանատվություն կրել կորցրած շահույթի կամ եկամտի, կորցրած տեղեկատվության կամ տվյալների կամ որևէ անուղղակի, պատժիչ կամ պատահական վնասի համար, որը բխում է սույն Պայմաններից կամ դրանց հետ կապված, նույնիսկ եթե մենք գիտեինք, որ նման վնասներ կարող են առաջանալ: Այս դրույթը կկիրառվի նաև մեր կողմից ձեր Բովանդակության, տեղեկատվության կամ հաշվի ջնջման, բիզնեսի կորստի, բարի կամքի կամ բիզնես հնարավորությունների կամ բիզնեսի ընդհատման դեպքում: Ցանկացած այլ կորուստ կսահմանափակվի այն գումարով, որը դուք վճարել եք Մեզ վերջին 12 ամիսների ընթացքում: 

 1. Հատուկ պայմաններ

10.1. Մեր լոգոն։ Օգտատերը ծանուցվել է և համաձայնում է, որ երբ պատկերներ և տեսանյութեր են տեղադրվում, այդպիսի պատկերներից կամ տեսանյութերից յուրաքանչյուրին կարող է տրամադրվել Մեր պատկերանշանը, որը պայմանավորված է Պլատֆորմի ֆունկցիոնալությամբ: 

10.2. Կիրառելի օրենք և իրավասություն. Սույն Պայմանները, դրա առարկան և բովանդակությունը կարգավորվում են անգլերենի ընդհանուր իրավունքով: Սույն Պայմանների կողմերի միջև բոլոր վեճերը լուծվում են նամակագրության և բանակցությունների միջոցով՝ վեճերի նախադատական ​​կարգավորման պարտադիր ընթացակարգի ընթացքում (նախադատական ​​արձանագրություններ): Եթե ​​կողմերը չեն կարողանում համաձայնության գալ բանակցությունների միջոցով մյուս կողմի գրավոր հայցը ստանալու օրվանից վաթսուն (60) օրվա ընթացքում, ապա վեճը վերջնականապես կլուծվի արբիտրաժի միջոցով՝ Ստոկհոլմի պալատի արբիտրաժային ինստիտուտի արագացված արբիտրաժի կանոններին համապատասխան: Առևտրի (ցանկացած այլ դատարանների գործի իրավասությունը բացառվում է, եթե այլ բան նախատեսված չէ ներքին օրենսդրությամբ) Արբիտրաժի նստավայրը պետք է լինի մեր ընկերություններից որևէ մեկի գտնվելու վայրը: Արբիտրաժային վարույթում օգտագործվող լեզուն անգլերենն է: 

10.3. Ամբողջական պայմանագիր. Սույն Պայմանները (ներառյալ բոլոր կանոնները, պայմանները և պայմանները) պետք է կազմեն ձեր և մեր միջև եղած ամբողջ իրավական համաձայնագիրը, կկարգավորեն Ծառայությունների ձեր օգտագործումը և ամբողջությամբ փոխարինում են ձեր և մեր միջև մեր Ծառայությունների հետ կապված ցանկացած նախկին համաձայնագիր: 

10.4. Տարիքային սահմանափակում. Ծառայությունները պետք է տրամադրվեն բացառապես 16 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տարիքային այլ սահմանափակումներ պահանջվում են այն երկրների օրենսդրությամբ, որտեղից օգտվում եք Պլատֆորմից (ավելի բարձր սահմաններ): Օգտագործելով ծառայությունները՝ դուք հաստատում եք, որ սույն Պայմաններում նշված համապատասխան տարիքը գերազանցում եք: Եթե ​​մենք իմանանք, որ վերը նշված համապատասխան տարիքից ցածր ինչ-որ մեկն օգտագործում է Ծառայությունները, մենք կփակենք այդ Օգտատիրոջ հաշիվը: 

10.5. Հրաժարում. Մեր կողմից սույն Պայմանների որևէ դրույթ չկիրառելը չպետք է մեկնաբանվի որպես այդպիսի դրույթից կամ իրավունքից հրաժարում: 

10.6. Անվտանգություն. Մենք չենք երաշխավորում, որ մեր ծառայությունները կլինեն անվտանգ կամ զերծ որևէ վրիպակից կամ վիրուսից: Դուք պատասխանատվություն եք կրում ձեր տեղեկատվական համակարգերի, համակարգչային ծրագրերի և Պլատֆորմի կազմաձևման համար՝ մեր Ծառայություններ մուտք գործելու համար: Դուք պետք է օգտագործեք ձեր սեփական հակավիրուսային ծրագիրը: 

10.7. Մասնակի անվավերություն. Եթե ​​այս հարցի վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող դատարանը որոշի, որ սույն Պայմանների որևէ դրույթ անվավեր է, այդպիսի դրույթը կջնջվի Համաձայնագրից՝ չազդելով սույն Պայմանների մնացած մասի վրա, իսկ մյուս դրույթները կմնան ուժի մեջ և ուժի մեջ կմնան: 

10.8. Հաղորդակցություն 

Ցանկացած ծանուցում կարող է ուղարկվել մի կողմից մյուս կողմին՝ 

 Էլեկտրոնային փոստով գրանցման ժամանակ իր կողմից նշված Օգտատիրոջ էլփոստի հասցեին կամ support@weera.io էլեկտրոնային հասցեին; 

 Օգտատիրոջ բջջային հեռախոսահամարին հաղորդագրության տեսքով՝ գրանցման ժամանակ նրա կողմից նշված օգտատիրոջ հեռախոսահամարով. 

 Պլատֆորմում Օգտատիրոջ անձնական պրոֆիլի Ծանուցումներ բաժնում: 

 1. Լրացուցիչ պայմաններ և դրույթներ — App Stores

Այն չափով, որը թույլատրվում է կիրառելի օրենսդրությամբ, հետևյալ լրացուցիչ պայմաններն ու պայմանները կկիրառվեն որոշակի սարքերի միջոցով Պլատֆորմ մուտք գործելիս: 

11.1. Apple-ի արտադրանքի նշում. Ներբեռնելով մեր հարթակը Apple, Inc.-ի (այսուհետ՝ «Apple») կամ Apple AppStore-ից արտադրված սարքերում՝ դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ. 

 Սույն Պայմանները գործում են Մեր և ձեր միջև. Apple-ը չպետք է լինի սույն Պայմանների կողմ. 

 Սույն Պայմաններով ձեզ տրված լիցենզիան պետք է սահմանափակվի ձեր անձնական, սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցելի իրավունքով՝ տեղադրել Պլատֆորմը Apple սարքերում, որոնք դուք պատկանում կամ վերահսկում եք ձեր անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար՝ համաձայն Պայմանների։ և Apple AppStore-ի ծառայությունների պայմաններով սահմանված Օգտագործման պայմանները. 

 Apple-ը պատասխանատվություն չի կրում Պլատֆորմի կամ դրա բովանդակության համար և պարտավոր չէ որևէ ծառայություն մատուցել Պլատֆորմը պահպանելու կամ աջակցելու համար. 

 Գործող օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, Apple-ը Պլատֆորմի նկատմամբ երաշխիքային այլ պարտավորություններ չի ունենա. 

 Apple-ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի որևէ պահանջի համար, որը վերաբերում է Պլատֆորմին, ձեր տիրապետմանը կամ դրա օգտագործմանը, ներառյալ, առանց սահմանափակման, (ա) արտադրանքի որակի հետ կապված պահանջները. (բ) ցանկացած պնդում առ այն, որ Պլատֆորմը չի համապատասխանում բոլոր կիրառելի օրենքներին և կարգավորող պահանջներին. գ) սպառողների իրավունքների պաշտպանությունից կամ համանման օրենսդրության կիրառումից բխող պահանջներ. 

 Եթե որևէ երրորդ կողմ պնդում է, որ Պլատֆորմը կամ ձեր տիրապետումն ու օգտագործումը Platform-ը խախտում է երրորդ կողմի մտավոր սեփականության իրավունքները, Apple-ը պատասխանատվություն չի կրում հետաքննելու, պաշտպանելու, լուծելու կամ մերժելու մտավոր սեփականության խախտման վերաբերյալ հայցը: 

11.2. Google Play հավելվածների խանութ. Ներբեռնելով Պլատֆորմը Google Play App Store-ից, որը շահագործվում է Google, Inc.-ի կամ նրա մասնաճյուղերից մեկի կողմից (այսուհետ՝ «Google»), դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ. 

 Google Play-ի Պայմանների և դրույթների, Google Play-ի բիզնեսի և ծրագրի քաղաքականության կամ որևէ այլ համաձայնագրի միջև հակասության դեպքում, որոնք Google-ը լռելյայնորեն սահմանում է որպես Google Play App Store-ի վերջնական օգտագործողի լիցենզիա (համատեղ՝ որպես «Google Play-ի համաձայնագրեր»), և (բ) սույն Պայմանների այլ պայմաններ և դրույթներ, Google Play-ի համաձայնագրերը կկիրառվեն Google Play-ից ձեր ներբեռնած Պլատֆորմի օգտագործման նկատմամբ. և 

 Google-ը չի ստանձնի որևէ պարտավորություն կամ պարտավորություն, որը բխում է մեր կողմից կամ ձեր (կամ որևէ այլ Օգտատիրոջ) համապատասխանությունից կամ սույն Պայմաններին կամ Google Play-ի համաձայնագրերին չհամապատասխանելուց: 

 1. Հաշվի ջնջում Օգտատիրոջ հայեցողությամբ

12.1. Օգտատերը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի ջնջել իր հաշիվը: 

12.2. Եթե ​​Օգտատերը որոշի վերականգնել հաշիվը, Օգտվողը կարող է վերականգնման հարցում ներկայացնել Օգտատիրոջ պրոֆիլում հաշիվը ջնջելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: 30 օրվա ժամկետի ավարտին Օգտատիրոջ հաշիվը ջնջվում է առանց վերականգնման տարբերակի: 

Գաղտնիության կողպեք

Մենք օգտագործում ենք թխուկներ և նմանատիպ այլ տեխնոլոգիաներ` ձեր տեսած բովանդակությունը անձնավորելու, ձեզ համապատասխան գովազդ ցուցադրելու և մեզ բարելավելու գործունակությունը: Սեղմելով «Լավ» կոճակը՝ դուք համաձայնում եք մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը: