Գաղտնիության քաղաքականություն

Ուժի մեջ է 22.03.2022թ 

 

 1. Ներածություն

 

1.1. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ՝ «Քաղաքականություն») փաստաթուղթ է «Օյստեք» ՍՊԸ-ի կողմից, որը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետություն գրանցված թիվ 286.110.1225331 գրանցված ընկերություն, որը գտնվում է Երևան, փող. Ամիրյան, 4/4, 10 (այսուհետ՝ «Ընկերություն», «մենք», «մեր» կամ «մենք»), որի գործունեության հիմնական տեսակներն են գովազդը և թվային մարքեթինգը։ Սույն Քաղաքականությունը նկարագրում է այն եղանակները, որոնք մենք հավաքում, պահպանում, օգտագործում և բացահայտում ենք տեղեկատվությունը, ներառյալ անձնական տվյալները և տվյալները, որոնք տրամադրում են մեր օգտատերերը («Օգտագործողները» կամ «դուք»), կամ մենք հավաքում ենք մեր կայքի հետ կապված՝ հասանելի https:/ /weera.family/privacy-policy.html (այսուհետ՝ «Հարթակ»): Բացի այդ, այս Քաղաքականությունը նկարագրում է ձեր իրավունքներն ու ընտրությունները ձեր տեղեկատվության վերաբերյալ: 

 

1.2. Սույն Քաղաքականության նպատակն է ապահովել Օգտատերերի մասին տեղեկատվության, ներառյալ նրանց անձնական տվյալների համարժեք պաշտպանությունը չարտոնված մուտքից և բացահայտումից: 

 

1.3. Անձնական տվյալների հավաքագրման, գրանցման, համակարգման, կուտակման, պահպանման, պարզաբանման, արդյունահանման, օգտագործման, փոխանցման (բաշխում, տրամադրում, մուտք), ապաանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում անձնական տվյալների հետ կապված հարաբերություններ, որոնք իրականացվում են ավտոմատացման գործիքների միջոցով և առանց նման միջոցների օգտագործման: , ինչպես նաև Պլատֆորմի Օգտագործողների մասին տեղեկատվության պաշտպանությունը կարգավորվում է սույն Քաղաքականությամբ և Համաձայնագրով, ինչպես նաև գործող գործող օրենքով: 

 

1.4. Պլատֆորմից օգտվելու պայմանը Օգտագործողի համաձայնությունն է սույն Քաղաքականության և Համաձայնագրի նկատմամբ: Գրանցվելով և (կամ) օգտագործելով Պլատֆորմը, դուք համաձայնում եք անձնական տվյալների մշակմանը` համաձայն սույն Գաղտնիության քաղաքականության: Պլատֆորմի յուրաքանչյուր մուտքի և (կամ) փաստացի օգտագործման դեպքում Օգտագործողը համաձայնում է սույն քաղաքականության պայմաններին, ինչպես նաև Պայմանագրի պայմաններին, որոնք հասանելի են https://weera.family/privacy-policy.html կայքում (այսուհետ՝ հրատարակություններ, որոնք վավեր էին Պլատֆորմի փաստացի օգտագործման ժամանակ): Քաղաքականությունում օգտագործվող մի շարք տերմիններ ունեն բառարանում սահմանված իմաստները: 

 

1.5. Քաղաքականության ընթացիկ տարբերակը հասանելի է ցանկացած ինտերնետ օգտագործողի համար՝ սեղմելով https://weera.family/privacy-policy.html հղմանը: Այս քաղաքականությունը կարող է փոփոխվել Ընկերության կողմից: Քաղաքականության ցանկացած փոփոխություն կատարվում է Ընկերության կողմից ինքնուրույն և ուժի մեջ է մտնում նման փոփոխությունների հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից: Օգտագործողը պարտավորվում է ինքնուրույն ծանոթանալ Քաղաքականությունում կատարված փոփոխություններին: Օգտատիրոջ կողմից Պլատֆորմի փաստացի օգտագործումը սույն քաղաքականության պայմանների մեջ փոփոխություններ կատարելուց հետո նշանակում է Օգտագործողի համաձայնությունը նոր պայմաններին: 

 

1.6. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս քաղաքականության շրջանակը սահմանափակվում է Ընկերության կողմից հավաքագրված կամ ստացված տեղեկություններով և տվյալներով՝ Ծառայությունների ձեր օգտագործման միջոցով: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեզ կամ երրորդ կողմի ընկերությունների հետ կապ չունեցող անհատների գործողությունների, նրանց կայքերի բովանդակության, ձեր տրամադրած տեղեկատվության կամ տվյալների օգտագործման կամ նրանց կողմից առաջարկվող ապրանքների կամ ծառայությունների համար: Այդ կայքերի ցանկացած հղում չի հանդիսանում մեր հովանավորությունը կամ կապը այդ անհատների կամ ընկերությունների հետ: 

 

1.7. Եթե ​​դուք չեք ցանկանում, որ Ընկերությունը հավաքի, պահպանի, օգտագործի կամ տարածի ձեր տեղեկությունները սույն Քաղաքականության մեջ նկարագրված եղանակներով, դուք չպետք է օգտագործեք մեր ծառայությունները: 

 1. Պլատֆորմի օգտագործման պայմանները

2.1. Պլատֆորմից (այսուհետ՝ «Պլատֆորմի ծառայություններ») օգտագործման ծառայություններ մատուցելով՝ Ընկերությունը, գործելով ողջամտորեն և բարեխղճորեն, կարծում է, որ Օգտատերը. 

— ունի բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները, որպեսզի իրեն հնարավորություն տա գրանցվել և օգտագործել Պլատֆորմը. 

— ցույց է տալիս իր մասին հավաստի տեղեկատվություն այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է Պլատֆորմի ծառայություններից օգտվելու համար. 

— հասկանում է, որ Օգտատիրոջ կողմից իր մասին տեղադրված Պլատֆորմի մասին տեղեկատվությունը կարող է հասանելի դառնալ Պլատֆորմի այլ օգտատերերի և համացանցի օգտատերերի համար, կարող է պատճենվել և տարածվել այդ օգտատերերի կողմից. 

— գիտակցում է, որ իր կողմից այլ Օգտատերերին փոխանցված տեղեկատվության որոշ տեսակներ չի կարող ջնջվել հենց Օգտատիրոջ կողմից. 

— ծանոթ է սույն Քաղաքականությանը, համաձայն է դրա հետ և ստանձնում է դրանում նշված իրավունքներն ու պարտականությունները: 

2.2. Ընկերությունը չի ստուգում Օգտատերերի մասին ստացված (հավաքագրված) տեղեկատվության ճշգրտությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի ստուգումն անհրաժեշտ է Օգտատիրոջ հանդեպ Ընկերության պարտավորությունները կատարելու համար, որոնք արտացոլված են Համաձայնագրում, սույն քաղաքականության մեջ կամ ամրագրված են կիրառելի օրենսդրությամբ: 

 

 1. Ինչպես ենք մենք օգտագործում ձեր տվյալները

 

3.1. Ընկերության հիմնական նպատակներն են՝ օգտագործելով ձեր տեղեկատվությունը, ստեղծել ձեր հաշիվը, ձեզ ծառայություններ մատուցել, անսարքությունների վերացում, կատարելագործում և օպտիմալացնել մեր ծառայությունները, կապվել ձեզ հետ, հետազոտություններ կատարել և ներքին օգտագործման համար հաշվետվություններ ստեղծել: Մենք օգտագործում ենք մեր Ծառայության միջոցով հավաքագրված տեղեկատվությունը սույն Քաղաքականության մեջ նկարագրված նպատակների համար կամ բացահայտված ձեզ մեր Ծառայության հետ կապված: Օրինակ՝ մենք կարող ենք օգտագործել ձեր տվյալները՝ 

— Ստեղծեք հաշիվներ և թույլ տվեք օգտվողներին օգտվել մեր ծառայություններից. 

— Բացահայտեք և առաջարկեք կապեր մեր այլ օգտվողների հետ. 

— Գործարկել և կատարելագործել մեր ծառայությունները. 

— Հասկացեք ձեզ և ձեր նախասիրությունները՝ ձեր փորձը բարձրացնելու համար ա մեր Ծառայություններից օգտվելու հաճույք; 

— Պատասխանել ձեր մեկնաբանություններին և հարցերին և տրամադրել հաճախորդների սպասարկում; 

— Տրամադրել և մատուցել ձեր պահանջած ապրանքներն ու ծառայությունները. 

— Ձեզ տրամադրել գովազդային և մարքեթինգային և գովազդային տեղեկատվություն; 

— Ուղարկեք ձեզ համապատասխան տեղեկատվություն, ներառյալ հաստատումներ, հաշիվ-ապրանքագրեր, տեխնիկական ծանուցումներ, թարմացումներ, անվտանգության ծանուցումներ և աջակցության և վարչական հաղորդագրություններ. 

— Շփվել ձեզ հետ առաջխաղացումների, մրցույթների, պարգևների, գալիք իրադարձությունների և Ընկերության և մեր ընտրած գործընկերների կողմից առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ այլ նորությունների մասին. 

— Ընկերության կողմից խրախուսվող մրցույթների անցկացում և կառավարում. 

— Ձեզ հնարավորություն է տալիս շփվել այլ օգտվողների հետ; և 

— Կապել կամ համատեղել այն այլ տեղեկությունների հետ, որոնք մենք ստանում ենք երրորդ կողմերից՝ օգնելու հասկանալ ձեր նախասիրությունները և ձեզ ավելի լավ ծառայություններ տրամադրել: 

 

 1. Օգտագործողի տեղեկատվության նկարագրությունը

4.1. Ընկերության կողմից մշակված տեղեկատվությունը ներառում է. 

4.1.1. Հավատարմագրեր, որոնք հասկացվում են որպես. 

— Պլատֆորմում գրանցման գործընթացում հաշիվ ստեղծելու համար Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված օգտատիրոջ տվյալները, որոնք կարող են ներառել իր մասին տեղեկություններ Պլատֆորմը գրանցվելիս և/կամ օգտագործելիս՝ ներառյալ ձեր անունը, տարիքը, սեռը, էլ.փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը և լեզվի կարգավորումներ; 

— Լրացուցիչ տեղեկատվություն, որը ներկայացվում է Օգտատիրոջ կողմից Պլատֆորմից օգտվելու գործընթացում իր հաշիվը խմբագրելիս. 

— Ընկերության խնդրանքով Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված ցանկացած լրացուցիչ տվյալ՝ պայմանավորված Օգտագործողի հանդեպ Պայմանագրից բխող պարտավորությունների պատճառով: 

— Ընկերության կողմից ստացված հավատարմագրերն այն չափով, որն անհրաժեշտ և բավարար է Օգտատիրոջ ազգային օրենսդրության համաձայն անձնական տվյալների դասակարգման համար, Ընկերության կողմից մշակվում են որպես անձնական տվյալներ սույն քաղաքականության պայմաններով: 

4.2. Ընկերությունը մշակում է վերը նշված տվյալները՝ Օգտատիրոջ հետ Պայմանագիրը կնքելու նպատակով, մասնավորապես՝ Պլատֆորմ մուտք ապահովելու, Պլատֆորմը կառավարելու և կառավարելու, Պլատֆորմում հաշվի սեփականությունը հաստատելու համար դիմողին, ով կատարել է պահանջել վերականգնել մուտքը հաշիվ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում շփվել անձնական տվյալների սուբյեկտի հետ, ներառյալ՝ Պլատֆորմում տեղեկատվական հաղորդագրություններ և իրադարձությունների մասին հայտարարություններ ուղարկելու համար: 

4.3. Պլատֆորմի գործունեության համար անհրաժեշտ այլ տվյալներ, մասնավորապես՝ 

4.3.1. Տեխնիկական միջոցների (սարքերի) վերաբերյալ տվյալներ, Պլատֆորմի հետ տեխնոլոգիական փոխազդեցությունը (ներառյալ հյուրընկալողի IP հասցեն, Օգտատիրոջ օպերացիոն համակարգի տեսակը, բրաուզերի տեսակը, աշխարհագրական դիրքը, ինտերնետ ծառայության մատակարարը), բրաուզերի պատմությունը (ներառյալ Բովանդակությունը, որը դուք դիտել եք ծրագրում): Պլատֆորմ), տեղեկություններ ձեր բջջային օպերատորի, ժամային գոտու մասին, տեղեկություններ ձեր բջջային հեռախոսի մասին, ներառյալ ձեր սարքի մոդելը, էկրանի լուծաչափը, օպերացիոն համակարգը և հարթակը, ինչպես նաև տեղեկատվություն ձեր կողմից Պլատֆորմի օգտագործման մասին: 

* Տեղադրության տվյալներ: Երբ դուք օգտագործում եք Պլատֆորմը շարժական սարքում, մենք կարող ենք տեղեկություններ հավաքել ձեր գտնվելու վայրի մասին: Ձեր համաձայնությամբ մենք նաև կհավաքենք Գլոբալ տեղորոշման համակարգի (GPS) տվյալներ և շարժական սարքի գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները: Սա անհրաժեշտ է՝ էջանիշների (քուքիների) միջոցով Պլատֆորմ մուտք գործելիս ավտոմատ կերպով ստացված տեղեկատվության տրամադրման և արգելված տեղեկատվության հասանելիության սահմանափակման վերաբերյալ տեղական կիրառելի օրենքի պահանջներին համապատասխանելու համար, ինչպես սահմանված է ստորև. 

4.3.2. Հաշվի խմբագրման բաժնից դուրս Պլատֆորմում օգտագործողների կողմից ստեղծված տեղեկատվությունը, ներառյալ աուդիո ֆայլերը. 

4.3.3. Պլատֆորմում Օգտատիրոջ գործողությունների արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը, մասնավորապես ցանկացած Բովանդակության ավելացման մասին տեղեկատվություն. 

4.3.4. Պլատֆորմում այլ օգտատերերի գործողությունների արդյունքում ստացված տեղեկատվություն. 

4.3.5. ընդհանրացված վերլուծական տեղեկատվություն ինտերնետ ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ. 

4.3.6. մետատվյալներ. Երբ տեսանյութը վերբեռնվում է հարթակ (այսուհետ՝ «Օգտվողի բովանդակություն»), օգտատերի բովանդակության հետ կապված որոշակի մետատվյալներ ավտոմատ կերպով վերբեռնվում են: Հիմնականում մետատվյալները նկարագրում են այլ տվյալներ և տրամադրում են տեղեկություններ ձեր Օգտատիրոջ բովանդակության մասին, որը միշտ չէ, որ տեսանելի կլինի այլ օգտվողների համար, ովքեր դիտում են ձեր Օգտատիրոջ բովանդակությունը: Մետատվյալները կարող են պարունակել տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես, երբ և ում կողմից է ստեղծվել Օգտատիրոջ բովանդակության մի մասը և ինչ ձևաչափով է այն: Դրանք ներառում են նաև այնպիսի տեղեկատվություն, ինչպիսին է ձեր հաշվի անունը, որը թույլ է տալիս այլ օգտվողներին որոշել, որ տեսանյութը ստեղծվել է ձեր հաշվի տակ: Մետատվյալները նաև բաղկացած կլինեն լրացուցիչ տվյալներից, որոնք դուք ընտրում եք ներառել տեսանյութում, օրինակ՝ ցանկացած հեշթեգ, որը դուք օգտագործում եք տեսանյութի կամ Մեկնաբանությունների հիմնաբառերը հատկորոշելու համար: 

4.4. Ընկերությունը մշակում է վերը նշված տվյալները՝ Օգտատիրոջ հետ Համաձայնագիրը կնքելու նպատակով, մասնավորապես՝ Պլատֆորմ մուտք ապահովելու, Պլատֆորմը կառավարելու և կառավարելու, Պլատֆորմի գործունեությունը բարելավելու նպատակով: 

4.5. Առողջությանը, քաղաքական համոզմունքներին, կրոնական կամ փիլիսոփայական հայացքներին, անձնական կյանքին վերաբերող անձնական տվյալների հատուկ կատեգորիաները ենթակա չեն մշակման. եթե տեղական օրենսդրությունը նախատեսում է անձնական տվյալների այլ կատեգորիաներ, որոնք դասակարգված են որպես հատուկ, ապա այս դեպքում կիրառվում են գործող օրենսդրության համապատասխան դրույթները. դ. 

4.7. Ընկերությունը մտադիր չէ մշակել կենսաչափական տվյալներ (մասնավորապես՝ չի օգտագործում պատկեր օգտատերերին նույնականացնելու համար) և տվյալների հատուկ կատեգորիաներ և չի մշակում դրանք։ 

4.8. Տեղադրելով իր մասին տեղեկատվություն՝ Օգտատերը հասկանում է, որ այն կարող է հասանելի լինել համացանցի օգտատերերի անորոշ շրջանակին՝ հաշվի առնելով ցանկալի մակարդակի կարգավորումները: 

           

 1. Թխվածքաբլիթներ

 

5.1. Թխուկները փոքր տվյալներ են, որոնք կայքերը պահանջում են Օգտատիրոջ համակարգչի կամ շարժական սարքի վրա օգտագործվող դիտարկիչից: Քուքիները պահվում են տեղում Օգտատիրոջ համակարգչում կամ շարժական սարքում: Թխուկները պարունակում են տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս որոշել Օգտատիրոջ նախասիրությունները, օգտագործվող սարքավորումների մասին տեղեկությունները, նիստի ամսաթիվը և ժամը և այլն: 

5.2. Ընկերությունը հավաքում և մշակում է թխուկներ՝ կապված Պլատֆորմ այցելող օգտատերերի հետ: Ընկերության կողմից քուքիները մշակվում են բացառապես սույն քաղաքականության 3-րդ կետում նշված նպատակներով՝ սույն Քաղաքականությամբ սահմանված պայմաններով և կարգով: 

5.3. Մենք օգտագործում ենք հետևյալ թխուկները. 

5.3.1. Անհրաժեշտ թխուկներ. Սրանք թխուկներ են, որոնք անհրաժեշտ են Պլատֆորմի աշխատանքի համար: Դրանք ներառում են, օրինակ, թխուկներ, որոնք թույլ են տալիս մուտք գործել Պլատֆորմի անվտանգ տարածքներ: 

5.3.2. Ֆունկցիոնալ թխուկներ. Այս թխուկներն օգտագործվում են ձեզ նույնականացնելու համար, երբ վերադառնաք Պլատֆորմ: Սա թույլ է տալիս մեզ անհատականացնել կայքի բովանդակությունը ձեզ համար, ողջունել ձեզ անունով և հիշել ձեր նախասիրությունները (օրինակ՝ ձեր ընտրած լեզուն կամ տարածաշրջանը): Այս թխուկներն աջակցում են 90 օր Պլատֆորմ մուտք գործելու գործառույթին: 

5.3.3.Թիրախային թխուկներ: Այս թխուկները գրանցում են ձեր այցելությունը Պլատֆորմ, ձեր բացած էջերը և ձեր սեղմած հղումները, ներառյալ այլ կայքերից կամ հավելվածներից ձեր օգտագործումը: Մենք կօգտագործենք այս տեղեկատվությունը Պլատֆորմը և դրանում տեղադրված գովազդները ձեզ ավելի համապատասխան դարձնելու համար: Այս նպատակին հասնելու համար մենք կարող ենք նաև փոխանցել այս տեղեկատվությունը երրորդ կողմերին: Մեր ծառայություններ մատուցողները կարող են նաև օգտագործել մեր պլատֆորմի ձեր օգտագործման մասին տեղեկատվությունը այլ կայքերում և այլ հավելվածներում ձեզ թիրախավորված գովազդներ մատուցելու համար: 

5.3.4. Վերլուծական թխուկներ. Վերլուծական թխուկները լսարանի չափման վիճակագրական համակարգեր են, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր ծառայությունների հետ կապված՝ որոշելու, թե որ վեբ էջերն եք այցելում և ինչպես եք օգտագործում Պլատֆորմը: 

5.4. Ընկերության կողմից ստացված քուքիները կարող են մշակվել Ընկերության վեբ-վերլուծական ծառայությունների կողմից: 

 

 1. Օգտագործողների տեղեկատվության բացահայտում երրորդ անձանց

 

6.1. Ընկերությունը չի կիսում ձեր անձնական տվյալները, բացառությամբ ձեր կողմից հաստատված կամ սույն Քաղաքականության մեջ նկարագրված դեպքերի: 

6.2. Ընկերությունը կարող է կիսվել մեր հավաքած կամ ստացած տեղեկությունները երրորդ կողմերի հետ հետևյալ նպատակներով. 

6.2.1. Ծառայություններ մատուցողների հետ, որոնք ծառայություններ են մատուցում մեր անունից. 

6.2.2. Մեր մասնաճյուղերի հետ; 

6.2.3. Վերլուծական և հետազոտական ​​նպատակների համար; 

6.2.4. Երբ մենք բարեխղճորեն հավատում ենք, որ մենք պետք է բացահայտենք տեղեկատվությունը պետական ​​մարմինների օրինական հարցումներին ի պատասխան, ներառյալ իրավապահ մարմինների կամ իրավական գործընթացի նպատակները. 

6.2.5. Բավարարելու ցանկացած կիրառելի օրենքներ կամ կանոնակարգեր. 

6.2.6. Երբ մենք հավատում ենք մեր հայեցողությամբ, որ մեր Ծառայություններն օգտագործվում են հանցագործություն կատարելու համար, ներառյալ՝ նման հանցավոր գործունեության մասին հայտնելու կամ այլ ընկերությունների և կազմակերպությունների հետ տեղեկատվություն տրամադրելու համար՝ խարդախությունից պաշտպանվելու, վարկային ռիսկի նվազեցման և անվտանգության այլ նախազգուշական միջոցների նպատակներով. 

6.2.7. Մեր կամ երրորդ կողմի օրինական իրավունքները պաշտպանելու, խարդախությունը հետաքննելու կամ իրավական հայցից պաշտպանվելու համար. 

6.2.8. Որպես բիզնես փոխանցման մաս, ինչպիսին է միաձուլումը, ձեռքբերումը կամ սնանկացումը. 

6.2.9. Մենք կարող ենք ձեր մասին համախառն կամ անանուն տեղեկություններ տրամադրել գովազդատուների, հրատարակիչների, բիզնես գործընկերների, հովանավորների և այլ երրորդ կողմերի հետ. և 

6.2.10. Մենք կարող ենք օգտվել երրորդ կողմերի կողմից տրամադրվող վերլուծական ծառայություններից: Այս ծառայություններ մատուցողները կարող են օգտագործել թխուկներ՝ ժամանակի ընթացքում այս և այլ կայքերում ձեր առցանց գործունեության մասին տեղեկություններ հավաքելու համար՝ ոչ գովազդային նպատակներով: 

             

 1. Անվտանգության երաշխիքներ

 

7.1. Ընկերությունը ողջամիտ միջոցներ է ձեռնարկում պաշտպանելու ձեր տեղեկությունները չարտոնված մուտքից կամ երրորդ անձանց կողմից կորստից, չարաշահումից կամ փոփոխությունից: Թեև մենք բարեխղճորեն ջանք ենք գործադրում Ծառայությունների վրա հավաքագրված տեղեկությունները պահպանելու անվտանգ գործառնական միջավայրում, որը հասանելի չէ հանրությանը, մենք չենք կարող երաշխավորել այդ տեղեկատվության բացարձակ անվտանգությունը դրա փոխանցման կամ մեր համակարգերում պահպանման ընթացքում: Ավելին, չնայած մենք փորձում ենք ապահովել մեր ցանցի և համակարգերի ամբողջականությունն ու անվտանգությունը, մենք չենք կարող երաշխավորել, որ մեր անվտանգության միջոցները կկանխեն երրորդ կողմի «հակերներին» անօրինական կերպով մուտք գործել այս տեղեկատվությանը: Մենք չենք երաշխավորում կամ չենք ներկայացնում, որ ձեր տեղեկատվությունը պաշտպանված կլինի երրորդ անձանց կողմից, կորստից, չարաշահումից կամ փոփոխությունից: Այնուամենայնիվ, ինտերնետի միջոցով փոխանցման ոչ մի մեթոդ կամ էլեկտրոնային պահեստավորման մեթոդ 100% անվտանգ չէ: Ուստի մենք չենք կարող երաշխավորել դրա բացարձակ անվտանգությունը։ 

 

 1. Տվյալների պահպանում

 

8.1. Ընկերությունը պահպանում է ձեր անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է ձեզ Ծառայություններ տրամադրելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մենք օրենքով դա պահանջում ենք ջնջել կամ եթե Ընկերությունն ընդունում է տեղեկատվությունը ջնջելու Ձեր խնդրանքը: Մենք նաև կպահպանենք և կօգտագործենք ձեր անձնական տվյալները՝ անհրաժեշտության դեպքում՝ մեր իրավական պարտավորություններին համապատասխանելու, վեճերը լուծելու և մեր համաձայնագրերը կիրարկելու համար: 

 

 1. Երեխաների նկատմամբ մեր քաղաքականությունը

 

9.1. Մենք գիտակցաբար չենք հավաքում կամ պահանջում անձնական տվյալներ 16 տարեկանից ցածր որևէ մեկից կամ գիտակցաբար թույլ չենք տալիս նման անձանց օգտվել մեր ծառայություններից: Եթե ​​դուք 16 տարեկանից ցածր եք, խնդրում ենք, մի ուղարկեք մեզ ձեր մասին որևէ տեղեկություն, ներառյալ ձեր անունը, հասցեն, հեռախոսահամարը կամ էլփոստի հասցեն: 16 տարեկանից ցածր ոչ ոք չի կարող տրամադրել որևէ անձնական տվյալ։ Այն դեպքում, երբ իմանանք, որ 16 տարեկանից փոքր երեխայի անձնական տվյալներ ենք հավաքել, մենք հնարավորինս արագ կջնջենք այդ տեղեկությունները: Եթե ​​կարծում եք, որ մենք կարող ենք որևէ տեղեկություն ունենալ 16 տարեկանից ցածր երեխայի կամ նրա մասին, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ: 

 

 1. Անձնական տվյալների փոխանցում Ձեր երկրից դուրս

 

10.1. Մենք կարող ենք ձեր մասին հավաքած տեղեկությունները փոխանցել փոխկապակցված կազմակերպություններին կամ այլ երրորդ կողմերին սահմաններից այն կողմ և ձեր երկրից կամ իրավասությունից աշխարհի այլ երկրներ կամ իրավասություններ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս երկրները և իրավասությունները կարող են չունենալ տվյալների պաշտպանության նույն օրենքները, ինչ ձեր իրավասությունը, և մենք քայլեր ենք ձեռնարկում ապահովելու համապատասխան երաշխիքներ՝ հնարավորություն տալու տեղեկատվության փոխանցումը և ձեր մասին տեղեկատվության օգտագործումն ու բացահայտումը, ներառյալ անձնական տվյալները, ինչպես նկարագրված է սույն քաղաքականության մեջ: 

 

 1. Վերամշակման օրինական հիմք

 

11.1. Որոշ դեպքերում մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները, երբ դա անհրաժեշտ է պայմանագրի կատարման համար, որի կողմն եք դուք, օրինակ՝ Ծառայությունները ձեզ տրամադրելու համար: Մենք կարող ենք նաև մշակել ձեր անձնական տվյալները՝ մեր ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ ձեր հարցումներին պատասխանելու համար: 

11.2. Այլ դեպքերում մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները, որտեղ պահանջվում է օրենքով: Մենք կարող ենք նաև մշակել ձեր անձնական տվյալները, եթե դա անհրաժեշտ է՝ պաշտպանելու ձեր շահերը կամ երրորդ կողմի շահերը: 

11.3. Բացի այդ, մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները, երբ դա անհրաժեշտ է, որպեսզի դա անենք խարդախության կանխարգելման, մեր ցանցն ու ծառայությունները բարելավելու և մեր ծառայությունները գովազդատուներին և հրատարակիչներին շուկայավարելու համար. որտեղ այդ շահերը չեն գերազանցում ձեր տվյալների պաշտպանության իրավունքները: 

11.4. Եթե ​​անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է, և նման մշակման համար այլ օրինական հիմք չկա, մենք ընդհանուր առմամբ կապահովենք, որ ձեր համաձայնությունը ստացվել է: Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահի հետ վերցնել ձեր համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ: 

 

 1. Հատուկ դրույթներ Կալիֆորնիայի սպառողների համար

 

12.1. Կալիֆորնիայի սպառողների համար այս լրացուցիչ դրույթները կիրառվում են միայն Կալիֆոռնիայում բնակվող անհատների համար: Կալիֆորնիայի Սպառողների Գաղտնիության 2018 թվականի օրենքը («CCPA») լրացուցիչ իրավունքներ է տրամադրում իմանալու, ջնջելու և հրաժարվելու համար, և պահանջում է, որ «բիզնեսները», որոնք հավաքում կամ բացահայտում են անձնական տեղեկություններ, ծանուցում և այդ իրավունքները իրացնելու միջոցներ տրամադրեն: 

              12.2. Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հավաքագրված անձնական տեղեկատվության կատեգորիաները. 

12.2.1. Տես Բաժին 3 վերևում; 

12.2.2. Տես Բաժին 4 վերևում; 

12.2.3. Տես Բաժին 5 վերևում; 

12.3. Իմանալու իրավունք և Ջնջելու իրավունք: Վերը նկարագրված ցանկացած անձնական տեղեկատվության համար դուք կարող եք խնդրել իմանալ, թե ինչ անձնական տվյալներ ենք մենք հավաքել, բացահայտել, օգտագործել և վաճառել, և խնդրել, որ մենք ցանկացած պահի ջնջենք ձեր անձնական տվյալները: 

12.4. Իմանալու և ջնջելու իրավունքից օգտվելու համար խնդրում ենք հարցումը ներկայացնել՝ 

— էլեկտրոնային փոստով ուղարկել support@weera.io՝ «Կալիֆորնիայի իրավունքների հարցում» վերնագրով: Մենք պետք է հաստատենք ձեր ինքնությունը՝ նախքան ձեր հարցումը մշակելը: Ձեր ինքնությունը հաստատելու համար մենք, ընդհանուր առմամբ, կպահանջենք բավարար տեղեկությունների համապատասխանությունը, որը դուք տրամադրում եք մեզ այն տեղեկատվությանը, որը մենք պահպանում ենք ձեր մասին մեր համակարգերում: Որոշակի հանգամանքներում մենք կարող ենք մերժել իմանալու իրավունքը և ջնջման իրավունքն օգտագործելու հարցումը, հատկապես, երբ մենք չենք կարող հաստատել ձեր ինքնությունը: 

Ձեր խնդրանքը ստուգելուց հետո մենք կջնջենք (և կուղղորդենք մեր ծառայություններ մատուցողներին ջնջել) ձեր անձնական տվյալները մեր գրառումներից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տեղեկատվության պահպանումն անհրաժեշտ է մեզ կամ մեր ծառայություններ մատուցողներին՝ ձեզ հետ գործարքն ավարտելու, անվտանգության միջադեպեր կամ խարդախություն հայտնաբերելու համար, սխալների շտկում, խոսքի ազատության կամ օրենքով նախատեսված այլ իրավունքի իրականացում, օրինական պարտավորություններին համապատասխան կամ ներքին և օրինական այլ օգտագործում: 

12.5. Վաճառքից հրաժարվելու իրավունք. CCPA-ն ձեզ իրավունք է տալիս ուղղորդել ձեր անձնական տվյալները վաճառող բիզնեսին դադարեցնել ձեր անձնական տվյալների վաճառքը և ապագայում դա անելուց: Մենք չենք վաճառում ձեր անձնական տվյալները և մեր ծառայություններ մատուցողներից կպահանջենք չվաճառել ձեր անձնական տվյալները: 

12.6. Դուք նաև իրավունք ունեք խտրականության չարժանանալու վերը թվարկված իրավունքներից որևէ մեկի օգտագործման համար: 

12.7. Եթե ​​դուք Կալիֆորնիայի բնակիչ եք, ով ցանկանում է օգտվել CCPA-ի ներքո ձեր իրավունքները կամ ունեք հարցեր կամ մտահոգություններ, խնդրում ենք ուղարկել մեզ support@weera.io հասցեով: Որոշակի հանգամանքներում ձեզ թույլատրվում է օգտագործել լիազորված գործակալ՝ պահանջ ներկայացնելու համար ձեր անունից, որտեղ (i) դուք տրամադրում եք բավարար ապացույցներ՝ ցույց տալու համար, որ հայցատուն լիազորված գործակալ է՝ ձեր անունից գործելու գրավոր թույլտվությամբ և (ii) դուք հաջողությամբ հաստատում եք ձեր ինքնությունը մեզ հետ: 

12.8. Մենք նպատակ ունենք պատասխանել սպառողի մուտքի կամ ջնջման խնդրանքին այդ հարցումն ստանալուց հետո 45 օրվա ընթացքում: Եթե մենք ավելի շատ ժամանակ պահանջենք, մենք ձեզ գրավոր կտեղեկացնենք պատճառի և երկարաձգման ժամկետի մասին: 

 

 1. Կապվեք մեզ հետ

 

13.1. Դուք կարող եք կապվել մեզ հետ support@weera.io հասցեով: 

Գաղտնիության կողպեք

Մենք օգտագործում ենք թխուկներ և նմանատիպ այլ տեխնոլոգիաներ` ձեր տեսած բովանդակությունը անձնավորելու, ձեզ համապատասխան գովազդ ցուցադրելու և մեզ բարելավելու գործունակությունը: Սեղմելով «Լավ» կոճակը՝ դուք համաձայնում եք մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը: